Продукти

В Auxionize 2.0 потребителите описват по формализиран и еднообразен начин продуктите и услугите чрез множество от независими атрибути с конкретно измерими стойности. Сравнението между сходни продукти е лесно и базирано изцяло на обективните им качества.

Фирмени покупки

Auxionize осигурява на купувачите инструменти за напълно прозрачни фирмени покупки. Цялостна информация за всяка покупка на компанията, само с един клик и унифициран комуникационен канал за всичко свързано с покупките на бизнеса им.

Автоматизация

Auxionize се грижи да уведоми продавачите всеки път, когато купувач иска да закупи продукт, включен в тяхната продаваческа номенклатура.

ГЛОБАЛЕН ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Създава общ език за комуникация между продавачи и купувачи и автоматично свързва търсенето с предлагането за всеки продукт или услуга. Kупувачите получават незабавен и автоматичен достъп до доставчици на желаните от тях продукти. Продавачите също получават незабавен и автоматичен достъп до активни купувачи всеки път, когато те искат да направят покупка.

СЕТ ОТ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМИ ПРОДУКТИ – IPS

В IPS – Interchangeable Product Set, купувачите групират продукти, които еднакво отговарят на техните нужди и получават оферти за всички тях на едно място. Така постигат оптимизация и намаляват времето за проучване на цени и продукти, тъй като сравняването на оферти за сходни продукти е по-лесно от всякога.

ЖИВА НОМЕНКЛАТУРА

Продавачи и купувачи могат да извършват сделки чрез номеклатурите си от продукти или услуги. Така в Auxionize 2.0, не е необходимо винаги да стартирате търг. Продавачите могат активно да оферират в IPS номенклатурите на купувачите и да получават поръчки директно от там. Живата номенклатура може да бъде разглеждана като един вечен търг и има сходна функционалност.

ТЪРГОВЕ С ОБРАТНО НАДДАВАНЕ

Търговете с обратно наддаване в Auxionize автоматизират преговорите между страните и дават възможност на всички продавачи да се конкурират прозрачно при еднакви условия, за да може най-добрият да спечели.

ПРЕДТЪРГ

Предтърговете представляват публична чернова на бъдещите търгове. В периода на предтърг, проактивните продавачи консултират купувачите относно спецификациите на продуктите и условията на покупката. По този начин предтърговете намаляват риска от неуспешен търг поради неинформираност на купувача.

Първият клиентоцентричен пазар за бизнеса

Първият дигитален пазар, в който бизнес потребителите на стоки и услуги дефинират търсенето спрямо собствените нужди и условия за доставка

Най-бързият и ефективен канал за комуникация между клиенти и доставчици

Бъдете информирани винаги за понижаващи се цени на продуктите

Пълна прозрачност и гарантирано спазване на процедурите за избор на доставчици

100% феърплей при гарантирани ясни правила за конкуренция

Нулева възможност за лоши практики при сключване на сделки

Клиенто-центричния пазар е начинът нито една сделка да не остане под радара.

Готови ли сте да започваме?

Изберете подходящия план за вашата организация.

Гъвкави абонаментни планове, съобразени с големината на организацията и нейните нужди.