en

В Auxionize 2.0 потребителите описват по формализиран и еднообразен начин продуктите и услугите чрез множество от независими атрибути с конкретно измерими стойности. Сравнението между сходни продукти е лесно и базирано изцяло на обективните им качества.

Auxionize се грижи да уведоми продавачите всеки път, когато купувач иска да закупи продукт, включен в тяхната продаваческа номенклатура.

Auxionize осигурява на купувачите инструменти за напълно прозрачни фирмени покупки. Цялостна информация за всяка покупка на компанията, само с един клик и унифициран комуникационен канал за всичко свързано с покупките на бизнеса им.

глобален продуктов каталог

Създава общ език за комуникация между продавачи и купувачи и автоматично свързва търсенето с предлагането за всеки продукт или услуга. Kупувачите получават незабавен и автоматичен достъп до доставчици на желаните от тях продукти. Продавачите също получават незабавен и автоматичен достъп до активни купувачи всеки път, когато те искат да направят покупка.
към глобалния продуктов каталог в Auxionize

сет от взаимозаменяеми продукти – IPS 

В IPS – Interchangeable Product Set, купувачите групират продукти, които еднакво отговарят на техните нужди и получават оферти за всички тях на едно място. Така постигат оптимизация и намаляват времето за проучване на цени и продукти, тъй като сравняването на оферти за сходни продукти е по-лесно от всякога.
към IPS библиотеката в Auxionize

жива номенклатура

Продавачи и купувачи могат да извършват сделки чрез номеклатурите си от продукти или услуги. Така в Auxionize 2.0, не е необходимо винаги да стартирате търг. Продавачите могат активно да оферират в IPS номенклатурите на купувачите и да получават поръчки директно от там. Живата номенклатура може да бъде разглеждана като един вечен търг и има сходна функционалност.

Търгове с обратно наддаване

Търговете с обратно наддаване в Auxionize автоматизират преговорите между страните и дават възможност на всички продавачи да се конкурират прозрачно при еднакви условия, за да може най-добрият да спечели.
към търгове с обратно наддаване в Auxionize

предтърг

Предтърговете представляват публична чернова на бъдещите търгове. В периода на предтърг, проактивните продавачи консултират купувачите относно спецификациите на продуктите и условията на покупката. По този начин предтърговете намаляват риска от неуспешен търг поради неинформираност на купувача.

Абонаментите планове в Auxionize се формират на база обороти, които прогнозирате, че ще направите през системата.

годишен абонаментен план за купувачи

безплатенниво 1ниво 2ниво 3ниво 4ниво 5
годишна такса480 EUR1 440 EUR4 320 EUR12 960 EUR38 880 EUR
годишен лимит на оборот?4 200 EUR/месец100 000 EUR350 000 EUR1 500 000 EUR7 500 000 EUR50 000 000 EUR
брой IPS-и в моята номенклатура ?неограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограничен
брой търгове?10/Месецнеограничен неограничен неограничен неограничен неограничен
брой потребителски акаунти?13581220
брой победители в търг?един победителедин/многоедин/многоедин/многоедин/многоедин/много
видимост на офериране?полуявновсички възможностивсички възможностивсички възможностивсички възможностивсички възможности
предварителен търг?недадададада
достъп до фирмени страници?до абониранивсичкивсичкивсичкивсичкивсички
съхранение на данни (GB)?1 GB5 GB15 GB50 GB200 GB1000 GB
поддръжкаимейлимейлимейл, чатимейл, чатимейл, чат, телефонимейл, чат, телефон
срок на отговор?5 работни дни2 работни дни1 работен ден1 работен ден1 работен ден1 работен ден
верификация на компанията?50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR
плащане?годишногодишногодишномесечно/годишномесечно/годишно

годишен абонамент ЗА ПРОДАВАЧИ

Спестете 20% при избор на годишен абонамент.

безплатенниво 1ниво 2ниво 3ниво 4ниво 5
годишна такса200 EUR480 EUR1 920 EUR7 680 EUR30 720 EUR
годишен лимит на оборот по поръчки?6 000 EUR12 000 EUR52 800 EUR240 000 EUR1 152 000 EUR9 216 000 EUR
годишен лимит на оборот по търгове?60 000 EUR120 000 EUR580 800 EUR3 000 000 EUR17 280 000 EUR184 320 000 EUR
годишен лимит на оборот по номенклатура?600 000 EUR1 200 000 EUR5 808 000 EUR30 000 000 EUR172 800 000 EUR1 843 200 000 EUR
брой продукти в номенклатура?неограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограничен
брой IPS с активна оферта към безплатен купувач?10неограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограничен
брой IPS с активна оферта към платен купувач?неограниченнеограничен неограничен неограничен неограничен неограничен
участие в търгове на безплатни купувачи?10неограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограничен
участие в търгове на платени купувачи?неограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограничен
видимост на конкурентни оферти в търг?първите 2 подаденивсичкивсичкивсичкивсичкивсички
брой потребителски акаунти?1124820
региони?11241025
достъп до фирмени страници?до платенидо всичкидо всичкидо всичкидо всичкидо всички
съхранение на данни (GB)?1 GB2 GB6 GB25 GB100 GB500 GB
поддръжкаимейлимейлимейл, чатимейл, чатимейл, чат, телефонимейл, чат, телефон
срок на отговор?5 работни дни2 работни дни2 работни дни1 работен ден1 работен ден1 работен ден
верификация на компанията?50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR
плащане?годишногодишногодишногодишномесечно/годишно

месечен абонамент за продавачи

Изберете своя абонаментен план в зависимост от нуждите на бизнеса си.

безплатенниво 1ниво 2ниво 3ниво 4ниво 5
месечна такса20 EUR48 EUR1 92 EUR7 68 EUR3 072 EUR
месечен лимит на оборот по поръчки?500 EUR1 000 EUR4 400 EUR20 000 EUR96 000 EUR768 000 EUR
месечен лимит на оборот по търгове?5 000 EUR10 000 EUR48 400 EUR250 000 EUR1 440 000 EUR15 360 000 EUR
месечен лимит на оборот по номенклатура?50 000 EUR100 000 EUR484 000 EUR2 500 000 EUR14 400 000 EUR153 600 000 EUR
брой продукти в номенклатура?неограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограничен
брой IPS с активна оферта към безплатен купувач?10неограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограничен
брой IPS с активна оферта към платен купувач?неограниченнеограничен неограничен неограничен неограничен неограничен
участие в търгове на безплатни купувачи?10неограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограничен
участие в търгове на платени купувачи?неограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограниченнеограничен
видимост на конкурентни оферти в търг?първите 2 подаденивсичкивсичкивсичкивсичкивсички
брой потребителски акаунти?1124820
региони?11241025
достъп до фирмени страници?до платенидо всичкидо всичкидо всичкидо всичкидо всички
съхранение на данни (GB)?1 GB2 GB6 GB25 GB100 GB500 GB
поддръжкаимейлимейлимейл, чатимейл, чатимейл, чат, телефонимейл, чат, телефон
срок на отговор?5 работни дни2 работни дни2 работни дни1 работен ден1 работен ден1 работен ден
верификация на компанията?50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR50 EUR
плащане?месечномесечномесечномесечномесечно

годишен абонамент
One-to-one

200 EUR

-10%-20%-50%
при закупуване
на 5 абонамента
при закупуване
на 10 абонамента
при закупуване
на 50 абонамента

Този годишен абонамент дава възможност за неограничени по обем сделки между един продавач и един купувач, както и дава видимост на конкурентните цени (в търг и номенклатура) за продавача при сделки на един купувач. Може да бъде закупен от продавача или от купувача.

Допълнителни бележки:
Всички цени са без ДДС.
Неизползван лимит на оборот не се прехвърля за следващ период на абонамент.
Възложителят има право лично да качва офлайн оферти, които е получил извън системата на Auxionize.

Свържете се с нас

Бул. „Цариградско шосе“ 111B
София 1784, България

+359 700 35 903