За нашата компания

B2B клиентоцентричен пазар

Auxionize разработва и доставя като услуга първия онлайн B2B клиентоцентричен пазар, който дава възможност на бизнес контрагенти да откриват и затварят повече възможности за сделки по изцяло нов, ефективен и прозрачен начин. Чрез разработените функционалности позволяваме на бизнеса да управлява веригите си за доставка директно като формализира характеристиките на нужните материали, стоки и услуги за своята дейност, дава възможност практически на всички потенциални доставчици да се конкурират при тези условия и същевременно автоматизира всички операции, свързани със снабдяването.

tick

През последната година Auxionize еволюира от специализирано решение за управление на търгове и доставки до завършен, пълнофункционален B2B пазар и от април 2022 г. системата е в продуктивна среда, а екипът на Auxionize е под пара с миграцията на съществуващи и намирането на нови бизнес потребители.

tick

За следващата фаза на развитие целите са ориентирани към представянето на платформата на развити пазари в ЕС и САЩ, а ние търсим квалифицирани и отдадени професионалисти, които да се включат в екипа ни за това вълнуващо предизвикателство.

triangle9
circle10
0
Регистрирани потребители
0 +
Регистрирани фирми
0
Общо покупки
0 млн. €
Евро оборот през платформата
Екипът на Auxionize

Запознайте се с екипа

Ивайло Пенчев

Главен изпълнителен директор

 

„Когато стартирахме Auxionize той беше по-скоро инструмент за оптимизация на покупките в бизнеса. С течение на времето обаче си дадохме сметка, че пътят ни всъщност води към нещо много по-кардинално: клиентоцентричен пазар, в който фирмите обявяват конкретното си намерение да купят определени продукти. Фанатично вярваме с екипа на Auxionize, че бъдещето принадлежи на клиентоцентричните пазари.“

Димитър Георгиев

Изпълнителен директор и IT Lead

 

 

„Вярвам, че светът отново ще бъде глобален и в него Auxionize ще свързва купувачи и продавачи по-бързо и прозрачно от всякога. Амбицията ни е до пет години платформата да се използва от компании в цял свят“.

Бояна Бойновска

Оперативен директор


„В Auxionize преговорите са напълно автоматизирани: всеки път когато купувач обяви, че купува определени материали или услуги доставчиците автоматично научават за това и могат да оферират на едно място в реално време. Така възложителят може да сравнява конкуриращи се предложения много по-бързо и в прозрачна за всички среда“.