Годишни абонаментни планове за купувачи

Абонаментите планове в Auxionize се формират на база обороти, които прогнозирате, че ще направите през системата.
Безплатен Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5

Годишна такса

-

480 EUR

1 440 EUR

4 320 EUR

12 960 EUR

38 880 EUR

Годишен лимит на оборот

4 200 EUR / месец
100 000 EUR
350 000 EUR
1 500 000 EUR
7 500 000 EUR
50 000 000 EUR
Брой IPS-и в моята номенклатура
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Брой търгове
10 / месец
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Брой потребителски акаунти
2 акаунта
3 акаунта
5 акаунта
8 акаунта
12 акаунта
20 акаунта
Брой победители в търг
Един победител
Един / Много
Един / Много
Един / Много
Един / Много
Един / Много
Видимост на офериране
Полуявно
Всички възможности
Всички възможности
Всички възможности
Всички възможности
Всички възможности
Предварителен търг
Не
Да
Да
Да
Да
Да

Достъп до фирмени страници

До абонирани
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Съхранение на данни
1 GB
5 GB
15 GB
50 GB
200 GB
1000 GB

Поддръжка

Имейл
Имейл
Имейл, чат
Имейл, чат
Имейл, чат, телефон
Имейл, чат, телефон
Срок на отговор
5 работни дни
2 работни дни
1 работен ден
1 работен ден
1 работен ден
1 работен ден
Плащане
-
Годишно
Годишно
Годишно
Месечно/годишно
Месечно/годишно

Годишни абонаментни планове за продавачи

Спестете 20% при избор на годишен абонамент.
Безплатен Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5
Годишна такса
-

200 EUR

480 EUR

1 920 EUR

7 680 EUR

30 720 EUR

Годишен лимит на оборот по поръчки
6 000 EUR
12 000 EUR
52 800 EUR
240 000 EUR
1 152 000 EUR
9 216 000 EUR
Годишен лимит на оборот по търгове

60 000 EUR

120 000 EUR

580 000 EUR

3 000 000 EUR

17 280 000 EUR

184 320 000 EUR

Годишен лимит на оборот по номенклатура

600 000 EUR

1 200 000 EUR

5 808 000 EUR

30 000 000 EUR

172 800 000 EUR

1 843 200 000 EUR

Брой продукти в номенклатура
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Брой IPS с активна оферта към безплатен купувач
10
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Брой IPS с активна оферта към платен купувач
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Участие в търгове на безплатни купувачи
10
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Участие в търгове на платени купувачи
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Видимост на конкурентни оферти в търг
Първите 2 подадени
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Брой потребителски акаунти
2 акаунта
2 акаунта
2 акаунта
4 акаунта
8 акаунта
20 акаунта

Региони

1
1
2
4
10
25

Достъп до фирмени страници

До платени
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Съхранение на данни
1 GB
2 GB
6 GB
25 GB
100 GB
500 GB

Поддръжка

Имейл
Имейл
Имейл, чат
Имейл, чат
Имейл, чат, телефон
Имейл, чат, телефон
Срок на отговор
5 работни дни
2 работни дни
2 работни дни
1 работен ден
1 работен ден
1 работен ден
Плащане
-
Годишно
Годишно
Годишно
Месечно/годишно
Месечно/годишно

Месечни абонаментни планове за продавачи

Изберете своя абонаментен план в зависимост от нуждите на бизнеса си.
Безплатен Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5

Месечна такса

-

20 EUR

48 EUR

192 EUR

768 EUR

3 072 EUR

Месечен лимит на оборот по поръчки
500 EUR
1 000 EUR
4 400 EUR
20 000 EUR
96 000 EUR
768 000 EUR
Месечен лимит на оборот по търгове

5 000 EUR

10 000 EUR

48 400 EUR

250 000 EUR

1 440 000 EUR

15 360 000 EUR

Месечен лимит на оборот по номенклатура

50 000 EUR

100 000 EUR

484 000 EUR

2 500 000 EUR

14 400 000 EUR

153 000 000 EUR

Брой продукти в номенклатура
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Брой IPS с активна оферта към безплатен купувач
10
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Брой IPS с активна оферта към платен купувач
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Участие в търгове на безплатни купувачи
10
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Участие в търгове на платени купувачи
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Неограничен
Видимост на конкурентни оферти в търг
Първите 2 подадени
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Брой потребителски акаунти
2 акаунта
2 акаунта
2 акаунта
4 акаунта
8 акаунта
20 акаунта
Региони
1
1
2
4
10
25

Достъп до фирмени страници

До платени
Всички
Всички
Всички
Всички
Всички
Съхранение на данни
1 GB
2 GB
6 GB
25 GB
100 GB
500 GB

Поддръжка

Имейл
Имейл
Имейл, чат
Имейл, чат
Имейл, чат, телефон
Имейл, чат, телефон
Срок на отговор
5 работни дни
2 работни дни
2 работни дни
1 работен ден
1 работен ден
1 работен ден
Плащане
-
Месечно
Месечно
Месечно
Месечно
Месечно

Годишен абонамент
One-To-One

Цена: 200 EUR

-10% ОТСТЪПКА -20% ОТСТЪПКА -50% ОТСТЪПКА

При закупуване на 5 абонамента

При закупуване на 10 абонамента

При закупуване на 50 абонамента

Този годишен абонамент дава възможност за неограничени по обем сделки между един продавач и един купувач, както и дава видимост на конкурентните цени (в търг и номенклатура) за продавача при сделки на един купувач. Може да бъде закупен от продавача или от купувача.

Допълнителни бележки:

Всички цени са без ДДС.
Неизползван лимит на оборот не се прехвърля за следващ период на абонамент.
Възложителят има право лично да качва офлайн оферти, които е получил извън системата на Auxionize.