Auxionize - лого

Бъдещето на сделките и ролята на клиентоцентричните пазари

Публикувано на октомври 24, 2022
Бъдещето на сделките и ролята на клиентоцентричните пазари

Ако следваме традиционните разбирания отпреди ерата на дигиталната революция, всеки от нас си представя пазара като място, на което производители и търговци излагат стоката си, а купувача отива при тях и взема решения какво да купи ограничен във възможностите, които му се предлагат на същия този пазар. Дигиталната трансформация генерално не промени това положение, по-скоро даде възможност на купувачите да могат бързо да “прескачат” между пазарите и така да вземат решения за покупки, но отново ограничени в избора си от наличното предлагане и реално погледнато търговията дори и онлайн като философия не се различава от това, което е била в древността в зората на цивилизацията.

Съвременните технологии обаче са средство не само да бъдат автоматизирани и усъвършенствани вече съществуващи бизнес модели, а най-вече да бъдат генерално преобразени. И именно със задачата да промени генерално начина, по който се сключват сделки се е заел екипът на Auxionize разработвайки уникален по своята същност клиентоцентричен пазар. 

На тези пазари хората и фирмите, обявяват конкретното си намерение да купят определен продукт или един от няколко възможни алтернативи.

Клиентоцентричният пазар се грижи да уведоми продавачите на търсения продукт, за да могат те да оферират състезателно и накрая най-добрият доставчик на най-подходящия продукт да бъде избран по възможно най-информиран начин от страна на купувача. А пазарът се нарича клиентоцентричен, защото всяка сделка в него стартира задължително с обявяването на намерение за покупка от страна на клиент. 

Самата клиентоцентрична философия отключва изключителни ползи за всички участници:

  • Отворения характер на механизма за сключване на сделки е безценна възможност за купувача да избере най-добрия продукт при най-добрите условия спрямо собствените му нужди
  • Купувачът сключва сделки при пълна прозрачност относно критериите, по които се избира изпълнител или доставчик
  • Същевременно за продавачите това е идеалното място да оферират директно на конкретни клиенти, които искат да купят техния продукт и то в точния момент. Всичко това им позволява драстично да намалят разходите за откриване на нови възможности за бизнес и практически да елиминират възможните загуби от пропуснати сделки, останали „под радара“.

За да реализират на практика философията си за клиентоцентричния пазар екипът на Auxionize е разработил в платформата си функционалности, които дават възможност на всички участници да общуват и преговарят помежду си по-ефективно от всякога.

Глобалният продуктов каталог е отворен и достъпен за всички участници на клиенто-центричния пазар. Потребителите могат да следват други потребители и по този начин да обменят помежду си добри практики за формализация на продукти, както и да ползват готови такива за нуждите си. 

Живата номенклатура е извадка от глобалния продуктов каталог, в която всеки купувач поддържа набора от продукти и услуги, които купува по занаят. Тази номенклатура е видима за доставчиците и те могат да оферират по нея директно състезавайки се с конкурентите си. Живата номенклатура дава на купувачите достъп до актуалните пазарни цени без да им се налага да губят ценно време в търсене и преговори. С други думи живата номенклатура за купувача може да се приеме за безкраен търг с обратно наддаване.

Сетовете взаимозаменяеми продукти (или IPS – Interchangeable Product Set) са изцяло нова концепция за групиране на продукти, които са алтернативни един на друг с оглед на покриване на конкретни нужди на купувача. IPS-те позволяват на купувачите да избират информирано между оферти за сходни продукти като в същото време позволяват на продавачите да участват в сделки, за които иначе не биха били поканени поради ограничената информираност на купувачите.

Автоматизацията на поръчките към доставчици гарантира прецизното изпълнение на сключените в Auxionize сделки, а а възможностите за интеграция на тези функционалности с трети системи (ERP/CRM/BPM) пък позволява пълно интегриране на системите на купувача с клиентоцентричния пазар.

Ивайло Пенчев е основател и главен изпълнителен директор на Auxionize и ще бъде гост в дискусионния панел на конференцията Digital Trends, организирана от profit.bg в Sofia Event Center на 25.10.2022, а част от екипа на Auxionize ще бъде на място за да запознае гостите на конференцията наживо с възможностите, които открива клиентоцентричния пазар. 

Полезно? Споделете с приятелите си:

Facebook
Twitter
LinkedIn