Ако следваме традиционните разбирания отпреди ерата на дигиталната революция, всеки от нас си представя пазара като място, на което производители и търговци излаг...
05-blog
Какво е клиентоцентричен пазар? Само допреди няколко десетилетия големите организации се изграждаха и зависеха единствено от продуктоориентирани подходи и страт...