В сегашните турболентни времена фирмите и отделите им за снабдяване се налага да се справят с едни от най-тежките пазарни условия и среда, с които са се сблъсквали и...
Ако следваме традиционните разбирания отпреди ерата на дигиталната революция, всеки от нас си представя пазара като място, на което производители и търговци излаг...
05-blog
Какво е клиентоцентричен пазар? Само допреди няколко десетилетия големите организации се изграждаха и зависеха единствено от продуктоориентирани подходи и страт...